محمد فریدی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۲۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۲۱۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۳۹۱۸۹۱۳۸۶
رشته کارشناسی: امور بانکی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی