حسن عبدالله پور کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۶۲۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۴/۰۸
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۹۳۵۳
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی