کرامت اله گودرزی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۳/۰۲/۱۹
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۶۷۴۶
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی