غلامرضا گودرزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۱۲/۰۴
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۴۴۱۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۶۰۵۶۶
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی