محمد یگانه کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۴۷۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۱/۱۸
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۱۵۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۲۱۱۶۳
رشته کارشناسی: امور اداری و استخدامی

  • درحال بروز رسانی