پروین طاهری کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۷۲۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
استان: فارس
شهر: نی ریز
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۸۳۳۰۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۳۳۶۱۰۸
رشته کارشناسی: امور بانکی

  • درحال بروز رسانی