ناصر فکوری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۸۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۲/۰۳
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۴۰۳۶۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۷۰۶۸۶
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی