علی صاحبکرم فرد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۴۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۹/۲۹
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۰۳۶۲۳۹۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۲۵۹۰۸۲
رشته کارشناسی: امور ثبتی و نقشه‌ برداری

  • درحال بروز رسانی