سعید گودرزی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۲۳۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۲/۱۱
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۳۸۸۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۰۴۵۲
رشته کارشناسی: دامپروری و دامپزشکی

  • درحال بروز رسانی