هادی جواهری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۱۱۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۳/۱۱
استان: خراسان شمالی
شهر: فاروج
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۸۴۳۷۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۳۷۱۵
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی