اسمعیل جمشیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۲۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۲۵۴۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۳۱۳۹۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی