کرامت اله رضائی آل سعدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۰۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۲/۰۹/۲۲
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۳۴۴۳۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۱۱۱۴۰
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی