سارا قانعی نژاد کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۰۱۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
استان: فارس
شهر: زرقان
تلفن موسسه: ۰۷۱۲۴۲۲۳۷۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۰۱۶۷۴۷
رشته کارشناسی: امور بانکی

  • درحال بروز رسانی