شهرام محرابی ماجلان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۸۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۴۴۰۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۶۲۰۳۷
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی