ایاز معزز کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۲/۰۶/۱۵
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۵۰۲۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۰۹۳۴
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی