علاءالدین اصغری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۶۵۳۸
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۷/۱۸
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۴۳۷۹
تلفن همراه: ۰۹۳۰۳۰۱۷۹۸۰
رشته کارشناسی: ‫تعیین نفقه
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی