علیرضا محمدزاده مقدم کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۷۲۵۸
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۷/۰۵
استان: یزد
شهر: طبس
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۴۲۲۱۰۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۵۰۰۸۵
رشته کارشناسی: ‫امور آب
صلاحیت: - تشخیص حرم ضرری و ارزیابی آبهای زیر زمینی(قنوات ، چشمه ها،چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه آنها - رهکشی آب های زیر زمینی ناشی از تخلیه فاضلابها
  • درحال بروز رسانی