رجبعلی عقلی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۶۱۵۷
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۴/۰۳
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۲۳۳۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۳۵۸۶۶
رشته کارشناسی: امور مالیاتی
صلاحیت: رتبه 2 - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به درآمد اشخاص حقیقی. - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به اعمال قوانین مالیاتی. - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به قراردادهای منعقده. - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی. - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به ارث. - بررسی و تشخیص مالیات مربوط به درآمد اتفاقی. -بررسی و تشخیص مالیات بر عملکرد مالی (صورتهای ) شرکتهایی دولتی و خصوصی با حجم عملیات عمده.
  • درحال بروز رسانی