مهدی زیبا کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۷۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۲۰۸۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۴۹۲۷۰
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی