صالح شهابی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۳۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۷۲۴۲۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۱۴۱۸
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی