علی رضا محمدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۲۷۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۳۳۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۱۴۶۳۸۰
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی