یوسف اسحقی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۱۱۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۱۱/۱۲
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۹۵۲۰۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۹۹۸۱۲۶
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی