مظفر قنبری مهارلو کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۶۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۱/۲۰
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۱۲۶۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۱۹۰۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی