اکرم قربانی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۰۵۲۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۳۷۲۲۰۵۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۸۱۹۲
رشته کارشناسی: امور گمرکی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی