مرضیه کریمی اندانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۰۰۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۲۵۷۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۱۵۰۲۳۳
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی