مصطفی کوکب زاده کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۶۲۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۶۳۹۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۴۲۰۸۲
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی