امیرحسین عامریان کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۱۰۶۰۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۵۲۶۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۳۳۰۱
رشته کارشناسی: روابط کار و کارگری
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی