امیرحسین عامریان کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۱۰۶۰۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۵۲۶۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۳۳۰۱
رشته کارشناسی: روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی

  • درحال بروز رسانی