سیدمهدی قریشی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۵۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۵/۳۰
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۳۳۲۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۱۳۸۷۲
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی