کمال بیگی ده آبادی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۲۶۷۶
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۴/۲۷
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۳۷۱۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۳۴۵۵۷
رشته کارشناسی: امور ‫پزشکی
صلاحیت: آماده کردن پروندهای پزشکی و بررسی صحت سقم پروندهای بیمارستانی جهت ارائه به کمیسیون های پزشکی معاینه اولیه مصدومین و ذکر ضایعات معاینه مجدد مصدومین و اعلام بهبودی یا ایجاد نقص عضو بدون تعین میزان نقص عضوی وارش معاینه ظاهری اجساد از نظر وجود آثار ضرب جرح بدون کالبد گشایی گواهی سلامت جسمانی جهت استخدام مستخدمین دولت
  • درحال بروز رسانی