مهدی موسوی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۹۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۰۸۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۱۷۲۳۰۴
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی