محمدرضا نظری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۲/۱۰/۲۳
استان: لرستان
شهر: جاپلق
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۱۱۹۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۱۹۵۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی