لیلا موسوی نسل خامنه کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۴۹۲۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۴/۰۵
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۲۳۰۳۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۳۶۶۴
رشته کارشناسی: معماری و تزئینات داخلی
صلاحیت: - ارزیابی تزئینات داخلی ساختمان - بررسی میزان و علت خرابی تزئینات داخلی ساختمان - تشخیص حسن انجام کارهای تزئینات داخلی ساختمان
  • درحال بروز رسانی