احمد فتحی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۷۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۳۹۱۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۸۱۴۰
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی