بهمن مومنی مقدم کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۰۰۹
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۷/۱۰
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۲۰۳۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۵۰۰۶۷
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی