مصطفی گراوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۷۹۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۱۱/۰۷
استان: لرستان
شهر: رومشکان
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۳۵۶۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۳۹۲۳
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت های کارشناس:
  • تعیین پیشرفت فیزیکی ابنیه، ساختمانها و طرحهای عمرانی
  • تامین دلیل، تبیین وضعیت ابنیه، ساختمانها و طرحهای عمرانی
  • ارزیابی انواع ساختمان ها و دارایی های نامشهود متعلق به ان با هرنوع کاربری و تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل
  • ارزیابی واحدهای مسکونی و تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل آن
  • ارزیابی و برآورد میزان خسارت
  • تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی و طرح های عمرانی به لحاظ فنی و اجرایی
  • تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت‌المثل اجاره بها
  • ارزیابی اراضی و تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل آن (به استثنای بخشی از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی فاقد مستحدثات ساختمانی)
  • متره و برآورد، برآورد هزینه ها و تعیین اجرت المثل کارهای ساختمانی و طرح های عمرانی
  • «کارشناس محترم، لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به رشته و صلاحیت ها بر روی پیوند کلیک نمایید (کلیک کنید)»