ابوذر محمدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۹۰۸
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۳۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۴۲۳۳
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی