رحمن آیت فرد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۰۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
استان: تهران
شهر: شهریار
تلفن موسسه: ۰۶۱۴۲۸۲۰۴۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۴۵۰۳۹۶
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.
  • درحال بروز رسانی