شبنم شهیدی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۲۰۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۳/۲۷
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۰۲۴۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۸۱۵۷۶
رشته کارشناسی: امور پزشکی و دارویی و سم شناسی

  • درحال بروز رسانی