سید عباس مشکاتی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۵۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۲/۲۳
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۱۳۳۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۱۴۳۰۱
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی - تعیین میزان خسارت و تعمیرات و برآورد هزینه های ساختمانی - ارزیابی اراضی غیر مزروعی - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی.
  • درحال بروز رسانی