محمدجواد طناز کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۹۳۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۲۹۲۱۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۷۹۰۳۱۱
رشته کارشناسی: امور بانکی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی