سید علی رضوی اردکانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۰۰۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۵/۱۱
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۱۰۸۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۰۳۳۷۸
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی