مجید فتوت کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۹۴۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۵۳۶۹۴۰۹-۰۲۶۴۵۳۴۴۱۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۵۲۱۵۳
رشته کارشناسی: ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی