حمیدرضا روستاپور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۲۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۲/۱۰/۲۹
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۸۱۹۷۶
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی