معصومه زارعی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۵۸۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۹۵۱۱۰۱۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۲۷۷۲۱
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

  • درحال بروز رسانی