کاظم صابری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۵۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۰۳/۱۸
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۲۴۲۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۰۰۱۲
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی