علیرضا خوانین زاده کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۸۴۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۳/۱۹
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۲۹۱۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۱۷۷۵۰۳
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی