جمشید نظری عالم کارشناس ‫گیاه پزشکی
شماره پروانه: ۶۵۸۰
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۸/۰۶
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۵۹۱۲۲۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۰۶۷۴
رشته کارشناسی: ‫گیاه پزشکی

  • درحال بروز رسانی