عبدالرحیم آرمند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۱۷۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
استان: بوشهر
شهر: بوشهر
تلفن موسسه: ۰۷۷۳۳۵۳۱۱۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۷۰۵۶۸۰
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزینه های ساختمانی. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.
  • درحال بروز رسانی