محمود ملکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۰۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۱/۲۴
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۸۸۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۶۰۴۰۲
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی