ابراهیم عابدی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۷۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۸۵۳۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۹۲۵۵۹
رشته کارشناسی: ‫تعیین نفقه
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی